Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Українська біржа попереджає інвесторів про ризики інвестицій в іноземні облігації


07.08.2020 17:40

Українська біржа попереджає інвесторів про ризики, які можуть бути пов’язані зі здійсненням інвестицій в іноземні облігації (облігації, зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави, включаючи єврооблігації України).

Ризики, пов’язані зі встановленням в проспекті облігацій розміру мінімальної деномінації

Проспект іноземних облігацій може містити норми про мінімальну деномінацію, які встановлюють обмеження на обіг цінних паперів у країнах ЄС, а також в інших країнах, де іноземні облігації пройшли лістинг на фондовій біржі (мінімальний торговельний лот, що доступний до продажу або перерахування).

Наявність в проспекті облігацій мінімальної деномінації означає, що міжнародні центральні депозитарії зможуть провести розрахункові операції виключно з об’ємом облігацій, що за номінальною вартістю дорівнює мінімальній деномінації (наприклад, $100,000 або $200,000) або перевищує її з кроком, встановленим проспектом таких облігацій (наприклад, $1,000). Відповідно, наявність в проспекті облігацій таких обмежень може спричинити ризики, пов’язані з відсутністю у інвестора можливості перевести цінні папери в Clearstream, Euroclear та/або інші міжнародні депозитарії.

Для інвестора, який придбав в Україні пакет іноземних облігацій, загальний об’єм якого є меншим від розміру мінімальної деномінації, та який має намір вивести облігації в міжнародні депозитарії, наявність в проспекті облігацій вимоги до мінімальної деномінації може спричинити ризики, пов’язані з відмовою міжнародного депозитарію здійснити операцію та необхідністю додаткової купівлі облігацій для збільшення пакету до розміру мінімальної деномінації (цей ризик відсутній у разі розрахунків в Депозитарії Національного банку України).

Ризики, пов’язані з участю у корпоративних діях

При прийнятті рішення про інвестування в іноземні облігації варто враховувати, що Національний депозитарій України та Депозитарій Національного банку України, на рахунках цінних паперів в яких обліковуються іноземні облігації, не можуть гарантувати потенційним інвесторам можливість участі у всіх корпоративних діях емітента та зборах власників облігацій, оскільки реалізація вказаних прав залежить від особливостей правового регулювання країни реєстрації емітента, країни реєстрації облігацій та/або країни реєстрації іноземної фондової біржі, де здійснюється обіг цих облігацій, а також особливостей порядку обліку прав в міжнародних центральних депозитаріях.

Участь у корпоративних діях може повністю залежати від умов, які встановлено проспектом, але, як правило, участь у корпоративних діях можлива лише у випадку, якщо сума номіналів належних інвестору облігацій  дорівнює мінімальній деномінації або перевищує її. Разом з тим, емітентом можуть бути встановлені умови участі у корпоративних діях, які не передбачають наявність жодних обмежень щодо мінімальній деномінації.

Правові ризики

При придбанні іноземних облігацій необхідно розуміти, що вони не є аналогами облігацій, зареєстрованих в Україні. У будь-якому випадку права за ними і умови їх реалізації можуть суттєво відрізнятися від прав за облігаціями, зареєстрованими в Україні. Зокрема, іноземні облігації можуть не передбачати право їх власника на отримання від емітента облігацій в передбачений строк повної номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента у разі настання певних подій чи умов, якщо це передбачено проспектом та іншими документами емітента.

Ризики, пов'язані з валютним регулюванням в Україні

У зв'язку з обмеженнями на перерахування іноземної валюти між резидентами України, отримання купонного доходу і номіналу іноземних облігацій при їх погашенні може вимагати необхідність банківських платежів через іноземні банки, що може бути пов'язано з витратами, які можуть виявитися порівняно високими для невеликих пакетів облігацій.

Вказаний перелік ризиків не є вичерпним.

Зазначене повідомлення про ризики не має на меті відмовити потенційних інвесторів від здійснення операцій з іноземними облігаціями. Зазначене повідомлення здійснено з метою допомогти інвестору оцінити ризики, пов’язані з інвестуванням у такі цінні папери, та прийняти зважене  інвестиційне рішення.

Потенційний інвестор має уважно ознайомитися з обмеженнями, що встановлені в проспекті іноземних облігацій щодо участі в корпоративних діях або здійснення операцій, та прийняти зважене рішення про інвестування коштів в іноземні облігації з врахуванням цих обмежень та власної мети інвестування.

 

Джерело: Stockworld


Теги: | УБ | Українська біржа | облігації | ризик | інвестиції | цінні папери |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.