Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Запрацював порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу


03.09.2021 16:41

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує, що 3 вересня 2021 року набрало чинності Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу.

Відповідне повідомлення розміщено на вебсайті НКЦПФР.

Емітентом депозитних сертифікатів банку може бути лише банк, який відповідає вимогам Національного банку України, погодженим НКЦПФР, щодо права банку на здійснення емісії депозитних сертифікатів банку (у разі встановлення таких вимог).

В нормативному акті прописано послідовність дій емітента щодо емісії депозитних сертифікатів банку, оформлення інформації про випущені депозитні сертифікати банку, їх розміщення серед інвесторів (перших власників), реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм цінних паперів, збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, скасування реєстрації випуску та анулювання депозитних сертифікатів банку.

Положення розроблено відповідно до норм Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», з метою приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до вимог Закону України від 19.06.2020 №738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів».

Документ затверджений рішенням НКЦПФР від 23.06.2021 №415 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.08.2021 за №1095/36717.

Довідкова інформація

Відповідно до статті 27 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» визначено поняття «депозитний сертифікат банку» та встановлено, що порядок емісії, обліку, погашення, виплати відсоткового доходу, а також порядок здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо депозитних сертифікатів банків визначаються НКЦПФР.

 

Джерело: вебсайт НКЦПФР


Теги: | НКЦПФР | банк | депозитний сертифікат |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.