Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Партнери

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»  зацікавлена у встановленні нових ділових зв'язків і партнерських угод з компаніями, які розділяють мету розвитку фондового ринку України.

Під партнерством ми розуміємо плідну співпрацю та підтримку ініціатив одне одного, взаємодію в рамках проектів, спрямованих на вдосконалення, модернізацію, популяризацію та розвиток фондового ринку України. Якщо ви зацікавлені в підписанні партнерської угоди з Агентством, будь ласка, звертайтеся:

тел. (044) 498 38 15; (044) 498 38 16
факс (044) 287 56 73
office@smida.gov.ua

Переконані, що наш спільний досвід і професіоналізм стануть запорукою тривалої та взаємовигідної співпраці

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) -  національний регулятор фондового ринку, діяльність якого спрямована на всебічне стимулювання розвитку українського ринку цінних паперів як одного з найважливіших сегментів вітчизняної економіки. Серед основних завдань Комісії - забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо цінних паперів та функціонування фондового ринку в Україні, здійснення правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, запобігання зловживанням і порушенням на фондовому ринку, захист інтересів інвесторів - громадян України, компаній, держави, а також розвиток економіки шляхом стимулювання залучення інвестицій за допомогою інструментів фондового ринку.

Детальніше ознайомитись з роботою НКЦПФР можна на офіційному сайті регулятора https://www.nssmc.gov.ua/. 

   

Національний депозитарій України (НДУ) - центральна ланка депозитарної системи України. НДУ створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. НДУ є Національним агентством з кодифікації всіх видів фінансових інструментів, випущених в Україні. З 2000 року НДУ - член Асоціації Національних Агентств з нумерації (ANNA Sc). НДУ встановив кореспондентські відносини з міжнародним депозитарієм Clearstream та центральним депозитарієм Австрії (OeKB). НДУ є членом міжнародних асоціацій та організацій, а саме: Асоціації національних агентств з кодифікації цінних паперів (ANNA); Асоціації центральних депозитаріїв Євразії; S.W.I.F.T.; Асоціації центральних депозитаріїв Європи (ECSDA); Міжнародної асоціації з питань обслуговування цінних паперів (ISSA). НДУ має договори про кліринг і розрахунки з цінних паперів з усіма біржами, представленими в Україні.

З більш детальною інформацією про діяльність НДУ можна ознайомитися на сайті www.csd.ua.

   

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) – саморегулівна організація ринку цінних паперів, яка об’єднує компанії з управління активами (КУА). Завдання Асоціації як повноважного представника інтересів учасників ринку спільного інвестування - забезпечувати високий професійний рівень та відповідальність своїх членів перед суспільством, формувати сприятливий законодавчий та комунікаційний простір для розвитку і зміцнення інвестиційного бізнесу. Основна діяльність Асоціації зосереджена на розвитку в Україні цивілізованого ринку спільного інвестування, інформуванні суспільства про його можливості та механізми, а також на створенні атмосфери довіри між учасниками спільного інвестування.
Станом на квітень 2017 року УАІБ об’єднувала 295 компаній з управління активами, які управляли активами 1215 інститутів спільного інвестування, 58 недержавних пенсійних фондів та 6 страхових компаній.

Детальніша інформація на сайті: www.uaib.com.ua

 

 

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – єдине професійне об’єднання на ринку депозитарної діяльності України. Асоціація, заснована 1996 року, представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та є однією з найстаріших та найчисельніших саморегулівних організацій на фондовому ринку України.

Детальніша інформація на сайті: www.pard.ua
   

Ми завжди відкриті до діалогу і готові надати підтримку будь-яким проектам, що сприяють розвитку фондового ринку в Україні. З приводу співпраці, будь ласка, звертайтесь:

тел.     (044) 498-38-15/16, 287-56-70

факс    (044) 287-56-73

e-mail: office@smida.gov.ua

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.