Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

НКЦПФР впроваджує модель регуляторного нагляду, засновану на оцінці ризиків


11.04.2019 16:55

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку впроваджує модель регуляторного нагляду за ринками капіталу, засновану на оцінці ризиків. Відтепер доцільність інспекцій і перевірок учасників ринку визначатиметься потенційним впливом можливих порушень на ринки капіталу.

Це зменшить кількість перевірок загалом, та, найголовніше, звільнить доброчесних і законослухняних учасників ринку від витрат часу та ресурсів на організацію візитів інспекторів.

Співробітники НКЦПФР відтепер аналізуватимуть існуючі та потенційні ризики учасника ринку, оцінюватимуть їх вірогідність та рівень впливу, й на основі цього ухвалюватимуть рішення про проведення перевірки. Це стосуватиметься як того чи іншого окремого професійного учасника, так і тієї чи іншої частини ринків капіталу. Таким чином, нова модель дозволить мінімізувати виникнення кризових ситуацій як у окремих учасників, так і на ринку загалом, і сприятиме більшій ефективності та якості національних ринків капіталу.

Нова політика регуляторного нагляду замінить попередню практику загальних перевірок, які представники регулятора проводили планово й масштабно, за календарним графіком, керуючись нормативними правилами та вимогами. Перевіркам підлягали всі учасники ринку, у всіх сферах їхньої діяльності. Інспекції без фокусу неефективно витрачали час і ресурси як підприємців-учасників ринків капіталу, так і самих співробітників регулятора.

Коментар Голови НКЦПФР Тимура Хромаєва:

“Ми планомірно імплементуємо передові європейські практики в нашу діяльність. Risk-based регуляторний нагляд замінить пост-радянську установку на тотальний контроль всього і всіх. Ми взагалі хочемо відмовитися від загальних перевірок. Наш орієнтир – політики регуляторів країн-світових лідерів ринків капіталу, які надають рекомендації, допомагають учасникам ринку побудувати ефективні та якісні ринки капіталу. І карають за умисні протиправні дії, а не за разові невідповідності тим чи іншим нормативним приписам. Для такої моделі роботи потрібно розвивати сильну аналітичну спроможність регулятора в оцінці потенційних ризиків, можливих негативних схем компаній чи в сферах “групи ризику”, й відмовлятись від застарілих практик, які стримують нас в розвитку. Ми до цього йдемо. І хоча нам дуже не вистачає законодавчої підтримки, цей шлях ми пройдемо настільки, наскільки в наших силах”.

Довідка

“Концептуальні засади нагляду за учасниками, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку, на основі оцінки ризиків” схвалені на засіданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При розробці використовувалися, зокрема, документи IOSCO, інформація регуляторів інших країн, в яких вже запроваджено цей механізм. “Засади” розроблено з урахуванням рекомендацій PricewaterhouseCoopers та за допомоги проектного офісу «Підтримка реформ фінансового сектору в Україні».

«PricewaterhouseCoopers» – міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту. Компанія існує більш ніж 160 років та входить до «великої четвірки» аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі базується в Лондоні.

В Україні PwC діє з 1993 року. Офіси фірми знаходяться в Києві, Львові та Дніпрі, в яких працюють понад 400 осіб.  PwC Україна допомагає організаціям і приватним особам досягати поставлених цілей. Роботу експертів PwC в Україні спрямовано на надання конструктивних і дієвих консультацій: узагальнюючи світовий і український досвід, надання практичних рекомендацій для бізнесу.

Зовнішній Проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору. Основними напрямками роботи Проектного офісу є підвищення продуктивності банківської системи, кібербезпека, розвиток ринку FinTech, розвиток платіжної інфраструктури (впровадження Директиви ЄС PSDII), впровадження стандартів ISO.

Міжнародна організація комісій з цінних паперів ( IOSCO) являє собою найвпливовіший орган наднаціонального регулювання міжнародного ринку капіталу, який поєднує понад 190 членів з країн усього світу.

Відповідно до рішення Президентського Комітету IOSCO за результатами голосування під час ХХІ щорічних зборів Міжнародної організації комісій з цінних паперів, 26 вересня 1996 року Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (наразі – НКЦПФР) було прийнято до зазначеної організації в якості постійного члена.

Докладніше з інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kontseptualyn-zasadi-naglyadu-za-utchasnikami-yak-provadyaty-profesynu-dyalynsty-na-fondovomu-rinku-na-osnov-otsnki-rizikv/

Джерело: веб-сайт НКЦПФР


Теги: | НКЦПФР | ризик | нагляд |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.